Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαΕλεγχόμενο CPS (Connection per second)

Σε περίπτωση που ο απομακρυσμένος Server που φιλοξενείτε η ιστοσελίδα έχει ενεργοποιημένο κάποιο Firewall π.χ. (fail2ban) τότε θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε την παράμετρο CPS ανάλογα με τα επιτρεπτά Connection ανά δευτερόλεπτο.

Με την παραπάνω ενεργοποίηση περιορίζουμε τις επιτρεπόμενες συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο με σκοπό την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής , αυξάνοντας όμως και τον χρόνο που απαιτείτε για την ολοκλήρωση.


Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία