Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαΣενάριο ανά πίνακα π.χ. Μόνο Εισαγωγή ή Μόνο Ενημέρωση

Για κάθε πίνακα δεδομένων μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την μεταβλητή allow_insert ή allow_update για να επιτρέπει στο σύστημα να εισάγει ή να ενημερώνει εγγραφές.

Σε διαφορετική περίπτωση λειτουργεί με τις προκαθορισμένες διαδικασίες Εισαγωγή / Ενημέρωση / Διαγραφή


Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία