Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαΑντιστοίχηση πεδίων τοπικής και απομακρυσμένη βάσης

Η επιλογή και αντιστοίχηση των πεδίων γίνετε με ένα απλό τρόπο βασισμένο σε XML από το web interface.

Παραδείγματα σύνταξης μπορείτε να δείτε στο μενού Παραδείγματα XML


Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία