Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαΥποστήριξη πολλαπλών απομακρυσμένων βάσεων

Υπάρχουν περιπτώσεις που μια εμπορική εφαρμογή περιέχει δεδομένα που εξυπηρετούν δύο ή ακόμα και τρία website.

Ορίζοντας κατάλληλα την μεταβλητή remote_table μπορούνε να δρομολογήσουμε την διαδικασία συγχρονισμού και σε άλλη βάση.


Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία