Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαΑυτόματη ειδοποίηση υπεύθυνου τεχνικού σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε εκτέλεση ή μια φορά την ημέρα σχετικά με τον χρόνο και τις εγγραφές που ενημερώθηκαν μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε λογαριασμό Email που θα δηλωθεί στο σύστημα


Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία