Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαΒασική παραμετροποίηση

  • Ορίζουμε το query που θα διαβάσουμε τα δεδομένα <sql>
  • Ορίζουμε τα κλειδιά των πινάκων <keys>
  • Ορίζουμε τον απομακρυσμένο πίνακα <remote_table>
  • Αντιστοιχίζουμε τα πεδία της τοπικής βάσης με την απομακρυσμένη <fields>
<schema>
<material>
<keys>ID </keys>
<remote_table>material <remote_table>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"> </fields>
<fields LocalField="DESCRIPTION" RemoteField="Descr"> </fields>
<fields LocalField="CODE" RemoteField="CODE"> </fields>
<fields LocalField="DESCR2" RemoteField="Title"> </fields>
<fields LocalField="RTLPRICE" RemoteField="RTLPRICE"> </fields>
<sql>select ID,DESCRIPTION,CODE,DESCR2,RTLPRICE from material where Active=1 </sql>
</material>

<vatcategory>
<keys>CODEID,ID </keys>
<remote_table>vat_ct </remote_table>
<fields LocalField="CODEID" RemoteField="VatID"> </fields>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"> </fields>
<fields LocalField="VATDESCR" RemoteField="VatDescr"> </fields>
<fields LocalField="PERCENTAGE" RemoteField="VatPersentage"> </fields>
</vatcategory>
</schema>

Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία